میدونم تا حالا خیلی‌ در مورد "روی خط جوونی‌" و "فرشید منافی" و رادیو پس فردا" نوشتم، ولی‌ واقعاً دلم نیومد این قسمت ها رو Share نکنم به یاد اون روزها لبخند:

http://farshidmanafi.podomatic.com/entry/2006-11-29T12_54_30-08_00

http://farshidmanafi.podomatic.com/entry/2010-02-19T05_34_18-08_00

/ 0 نظر / 25 بازدید